Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Børnegårdens historie

Billede fjernet.

Ejner Kristensen, blev ansat som leder af den nye bondegårdsbørnehave i Sallingsund Kommune den 1. februar 1994. Børnehaven åbnede dørene for børnene fra Durup den 1. maj samme år. Børnehaven fik navnet Børnegården Durup.

Billede fjernet.

Forældreinitiativ Det var en forældergruppe i Durup, der var initiativtagere til børnehaven i byen. Sallingsund Kommunes politikere var med på ideen og Per Nørgaard, der var formand for socialudvalget, blev en del af arbejdsgruppen. Kommunen købte først en firelænget gård på Vilholmvej 1 i Durup. Men på grund af indsigelser fra korn- og foderstoffirmaet Axel Toft, der frygtede for klager over støv og støj gener fra virksomheden, blev købet annulleret. 

Præstegården Derefter købte Sallingsund Kommune Præstegården i Durup. Præsten har ikke selv boet på gården, men i præsteboligen overfor. Den oprindelig præstegård og præstebolig lå tættere på kirken, men nedbrændte i starten af 1900. Det var Chr. Christensen der var forpagter af præstegården da den brændte. Den nye præstebolig blev bygget, hvor den ligger i dag. Chr. Christensen købte jorden tilhørende den nedbrændte præstegård og byggede i 1908 og 1909 præstegården på den anden side af Åstedvej, hvor Børnegården ligger i dag.  Præstegården blev senere solgt til Harald Roslev og hustruen Anna.  Sallingsund Kommune købte gården af enken Anna Roslev i 1994.  Ejner Kristensen blev ansat som leder i Børnegården og han var med i ombygningen af gården og ansættelsen af det øvrige personale. Anna Roslev forærede et Dannebrogsflag til Børnegården ved indvielsen 1. maj 1995.

En sjov lille historie: En af Anna og Haralds døtre kom en dag på besøg på Børnegården. Hun fortalte, at der er nedgravet en lille dåse med sølvtøj i haven. Hun havde som barn snuppet dåsen, en Harlekin-ternet blikdåse og gravet den ned, og hun havde aldrig havde fundet den igen. Historien om den nedgravede dåse var meget spændende, så Børnegårdens børn og personale lånte en metaldetektor af vejvæsnet og gennemsøgte hele haven for at finde skatten, men desværre dukkede dåsen ikke op.

Da Ejner den 1. september 2016 gik på en velfortjent pension, blev Mette Kardyb efterfølgende ansat 1. december 2016 som leder af Børnegården Durup .

Har du rettelser til ovenstående, eller ligger du inde med flere oplysninger om Præstegården i Durup, vil vi gerne vide det.

Venlig hilsen Mette Kardyb