Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Praktiske oplysninger:

 

Børnegården er en firelænget gammel bondegård.

Gårdens stuehus er indrettet med flere fællesrum, der også benyttes som grupperum, hvor børnene frit kan vælge legesteder dagen igennem.

Kreativt værksted, der også er grupperum, hvor der bl.a. er en smartboardtavle.

Stald og lade med høns, kaniner, fugle, geder og katte. Lade med halm, teaterscene med lys og mulighed for musik, træværksted og puderum. Der er også borde/bænke-sæt, der giver mulighed for spisning i laden.

Gårdsplads med mulighed for leg med vand, gynger, sandkasse og fuglevoliere.

Have med frugttræer, nøddebuske, labyrint-hæk, drivhus, vandhul, bålplads, udekøkken, hængekøjer, legehuse, bålhytte, udendørs musikinstrumenter, "jungle", cykelstier og en bakke/kælkebakke med rutsjebane.

 

Kendetegnende for Børnegården Durup er, at børnene frit kan vælge, om de vil være ude eller inde og selv vælge legesteder og legekammerater på tværs af alder og grupper. Børnene har mulighed for at fordybe sig i legen, og der er plads og rum til de spontane aktiviteter. Det frie valg til aktiviteter og legesteder vægtes, således at barnets valg er styret af lysten og motivationen. Men samtidig skal børnene være i stand til at kunne indgå i strukturerede aktiviteter.

Barnet er tilknyttet én gruppe, hvor der er en primær voksen, der som hovedregel følger barnet hele børnehavetiden. Gruppen er samlet ved frokost, tilrettelagte aktiviteter og ved ture ud af huset, eksempelvis svømning hver 14. dag for de næstældste og ældste børn. 

Vi tilstræber, at Børnegården er et trygt, rart og hyggeligt sted at være, med børn og voksne, der har tillid til hinanden og som føler sig hjemme.

Vi forsøger at skabe et rummeligt og omsorgsfuldt miljø for alle. Et sted hvor barnet føler sig set og forstået, og hvor det opmuntres.

Børnene lærer at være selvstændige og samtidig at være en del af et fællesskab. Vi prioriterer gensidigt respekt højt, bl.a. i arbejdet med ”Fri for mobberi”. Børnene lærer ansvarlighed ved konsekvens af egne handlinger, eksempelvis hvis et barn har spildt mælk, så finder det selv en klud og tørrer op igen.

Vi ønsker at give børnene indblik - og deltagelse i årets gang på vores bondegård. De lærer at omgås dyr og den natur der omgiver dem, og den virkelighed der ligger bag.

Personalet arbejder strategisk placeret, så der er voksne både ude og inde i løbet af dagen. Vi, som personale, har det privilegium at kunne arbejde med det, vi hver især brænder for. Det giver engagerede voksne, der giver deres viden videre til børnene, der får lyst til at deltage og derved lærer og erfarer. Ofte er aktiviteterne udsprunget af børnenes interesser og temaer fra årets gang på gården.

 

Forældrene er personalets vigtigste samarbejdspartnere. Gennem et godt samarbejde skaber vi i fællesskab en god og åben dialog, der er medvirkende til, at barnet trives i hverdagen, - med respekt for, at barnet er forældrenes.

Åbningstid

Heldagsplads maksimalt 48 timer i tidsrummet kl. 6.15 - 16.45. Fredag lukker vi kl. 15.45.

Deltidsplads 25 timer pr. uge.

Børnene indgår i de aktiviteter, der normalt foregår på de tidspunkter I har valgt.

Lukkedage

Der er følgende aftale om lukkedage i Skive Kommunes dagtilbud:

Skive Kommune er forpligtiget til at stille alternativt dagtilbud til rådighed. Undtaget er den 24. december og Grundlovsdag den 5. juni. Se mere på Skive.dk under dagtilbud.

Børnegården Durup er lukket:

  • dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • juleaftensdag, dagene mellem jul og nytår samt nytårsaftensdag

Mellem jul og nytår er der mulighed for pasning, hvis behovet hos forældrene er arbejdsrelateret.

I sommerferien ugerne 29 og 30 er der fælles pasning af børnene i én af børnehaverne i Oddense, Roslev eller Durup.

 

Normering:

Børnegårdens årsnorm er på ca. 50 børn.

I løbet af året er der varierende børnetal, da vi modtager børnene, når de bliver 2,11 år.

På Børnegården er der ansat 6 pædagoger, 1 medhjælper og i perioder 1 pædagogstuderende samt en PAU-elev (pædagogisk assistent uddannelses elev).

 

Modtagelse

En af forudsætningerne for, at starten kan blive så tryg som muligt for barnet er, at vi alle kommer til at kende hinanden godt. Dit barn får tilknyttet en kontaktperson i børnehaven. I er selvfølgelig altid velkomne til at være i Børnegården sammen med jeres barn.

I er altid velkomne til at ringe til os for at høre, hvordan jeres barn har det.

Ved aflevering er det vigtigt, at I siger godmorgen/goddag til personalet, så vi ved at jeres barn er kommet. Ligeledes når I henter barnet, er det vigtigt, at I siger farvel til personalet. Når I henter barnet, er det vigtigt, at barnet støttes i at rydde op efter sig.

Måltider

Børnegården serverer morgenmad fra kl. 6.15 til kl. 8.30. Morgenmaden er sammensat, så det er et måltid, der giver energi, er sund og varieret.

Der serveres for eksempel: grød, havregryn, havrefras, A38, drys, rugbrød, smør, ost, marmelade, frisk frugt og grønt, mælk, vand, te og kaffe. Der er altid te og kaffe på kanden til forældre, som har lyst at sidde lidt ved morgenbordet.

Børnene skal selv have madpakke med til frokost, Børnegården serverer vand hertil. Om eftermiddagen serveres frugt/grønt, som Durup Sparekasse Fonden forærer. Frugten skæres i små stykker og serveres på fade både ude og inde, så børnene kan spise frugten efter behov. Hvis I vurderer, at børnene har behov for yderligere mad i løbet af dagen, sender I bare mere mad med i madkassen, som børnene kan tage af om formiddagen og til eftermiddag.  

Frokostmadpakken er dagens hilsen hjemmefra, og det er dermed jeres ansvar, hvad der sendes med.

Vi mener, det er vigtigt, at børnene fra en tidlig alder, lærer at spise sund, nærende og varieret kost for derigennem at udvikle gode madvaner. Vi opfordrer til, at særlig sukkermængden begrænses. Frokosten er et samlingstidspunkt i hverdagen, hvor der er bordskik, og tid til hyggesnak. Vi forventer, at barnet spiser pænt, og samtidig opfordre vi dem til selv at hælde mælk op og evt. tørre, hvad der bliver spildt.

Frokostmadpakken opbevares i et af de små køleskabe.

Børnene må gerne have æg med til spejlæg og mad, der kan opvarmes i mikroovn.Vi oplever at børnene har meget varierende appetit. Rester fra madpakken bliver sendt med hjem igen, så I kan se, hvad der er spist.

Middagssøvn

Hvis jeres barn har behov for middagssøvn, er der mulighed for dette. Der er en voksen hos børnene i ca. en halv time. De børn, der ikke er faldet i søvn, kommer med op igen. Her er det helt i orden med både sutter, sovedyr og nusseklude.

Påklædning

Det er vigtigt, at børnenes påklædning ikke er for “fin”. Børnene skal have lov til at blive beskidte. Det er nødvendigt, at de har noget praktisk og varmt udetøj (inkl. fodtøj), da en stor del af børnenes hverdag foregår ude hele året. Det er vigtigt med rigeligt skiftetøj til børnene, f.eks. strømper, undertøj, bukser og bluser. Ved behov skal der medbringes bleer.

Det vil være en stor fordel at have navn i tøjet. Hver dag er det forældrenes ansvar, at barnets tøj og fodtøj bliver placeret i barnets garderobe, så rengøringen lettes. Fredag skal barnets garderobe og skab tømmes helt.

Legetøj

Børnene må gerne have legetøj med. Det tilrådes, at der ikke medbringes mere, end barnet kan holde styr på og selv finde igen sammen med jer, når I skal hjem. Det er en rigtig god ide at skrive navn på legetøjet.

Fødselsdage

Når barnet har fødselsdag, bliver der flaget, og der kommer flag på frokostbordet. Barnet bager grovboller, eller laver frugtspyd sammen med andre børn og en voksen. Barnet deler to stykker slik ud til hver og festen bliver fejret sammen med børnene i gruppen.

Gaven fra Børnegården er en fødselsdagskrone. Børnene giver ikke hinanden gaver og fødselsdagsbarnets forældre må ikke medbringe noget.

Nogle familier vælger at invitere gruppen hjem til fødselsdag, hvor der selvfølgelig kommer personale med. Vi bestiller en bus, hvis barnet bor udenfor Durup.

Med udgangspunkt i et forældremøde (oktober 2012) foreslår forældrebestyrelsen, at der fra fødselsdage ikke tages slik med hjem til børnehaven.

Desuden opfordres der til, at der maksimalt serveres slik svarende til en mængde som til fødselsdage i børnehaven, f.eks.:

  • 2 stykker slik eller
  • 1 lille Haribopose (2-kronersposer) eller
  • 1 slikkepind eller
  • 1 lille smartiespakke

Sundhedscentret kom med god inspiration til børnefødselsdage fra hjemmesiden:

www.altomkost.dk

AULA

AULA er Børnegårdens kommunikationsplatform. Platformen kan tilgås via en pc og en APP.

I AULA kan du se vigtige opslag til forældregruppen og beskeder direkte til dig.

Oplysninger om dit barn indtastes i AULA

Personalet har brug for oplysninger, der relaterer til barnet, så som adresser, telefonnumre, læge og forskellige tilladelser som Børnegården ønsker. Disse oplysninger indtastes AULA appen.

Det er forældrenes ansvar at oplyse i AULA, hvis der er ændringer i oplysningerne. Dette er meget vigtigt, så vi altid kan komme i kontakt med jer begge, hvis jeres barn bliver syg eller kommer til skade.

Komme-gå-modul i AULA. Du taster hver dag selv dit barn ind og ud på AULA-skærmen i gangen. Når du taster ind, skal du oplyse, hvornår du henter dit barn. Samtidig kan du indtaste, hvem der henter dit barn.

Sygdom

Når barnet er syg, indtastes dette ind i AULA

Hvis barnet bliver syg i Børnegården, ringer vi efter jer. Det er især af hensyn til barnet, men også på grund af smittefare.

På Børnegårdens hjemmeside er der et link til bekendtgørelsen fra Sundhedsministeriet, hvor alle forholdsregler mod smitsomme sygdomme hos børn er beskrevet.

Børnene er velkomne på Børnegården igen, når de er smittefri / feberfri og kan følge en dagligdag.

Ferie / fridage oplyses i AULA

Vi vil gerne vide, hvornår jeres barn holder ferie eller fridag. Samtidig vil vi gerne vide, hvis der er andre, der henter jeres barn. Dette oplyses i AULA.

Fotos af børnenes dagligdag i Børnegården

AULAsystemet giver jer som forældre mulighed for selv at se, downloade fotos af jeres børn.

Personalet lægger løbende fotos af dagligdagen ind på AULA. Disse billeder kan I se og downloade.

Weekendpasning af dyr

Børnegården er afhængig af forældreopbakning til weekendpasning af dyrene. Hvis I har lyst til at fodre og passe dyrene, så skriv jer på dyrepasser-kalenderen i garderoben. Arbejdsopgaven er overkommelig og en hyggelig tjans sammen med jeres barn, hvor barnet er på hjemmebane. Personalet vil gerne give en instruktion i opgaverne.

Forældresamtaler

I november måned er der forældresamtaler for alle og i maj måned er der samtaler med de forældre, der ønsker det. Hvis der er behov for en samtale kan det altid arrangeres.

Stafetlog

Hvis Børnegården bliver bekymret for dit barn vil vi reagere. Vi vil altid henvende os til jer forældre som det første og tage en snak om, hvordan vi hjælper barnet i fællesskab. I samme forbindelse opretter vi en såkaldt ”stafetlog” som er et elektronisk arbejdsredskab for det pædagogiske personale, hvor iagttagelser, aftaler, mødereferater osv. samles. Stafetloggen kan forældrene følge via NemID. Vi har mulighed for at trække på andre faggrupper såsom talepædagog, fysioterapeut, psykolog, sundhedsplejerske, pædagogisk konsulent og sagsbehandler. Vores skole-daginstitutions-socialrådgiver vil som hovedregel deltage i stafetlogsmøderne.

Underetningspligt

Vi har som ansatte skærpet underretningspligt ved alvorlige bekymringer ifølge Serviceloven §153.

Rusmiddelpolitik

Vi er som personale forpligtet til at reagere, hvis vi oplever, at en forælder er påvirket af rusmidler.

Sprogvurdering

Skive Kommune har besluttet at alle børn skal sprogvurderes i børnehaven i alderen 3år og igen som 5-årige. Forældrene inddrages og skal derfor besvare en del af vurderingen. Forældredelen bliver tilsendt på mail, og efterfølgende bliver barnet sprogvurderet af Børnegårdens pædagoger.  

Forældrebestyrelsen er sammensat af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og institutionslederen. 

Personale

Leder                     Mette Kardyb

Pædagoger:           Inge Strøm, Heidi Neergaard, Allan Klein, Sarah Dahl Bech, Pernille Gudiksen Mette Kjær Bjerre og Anja Bastrup Pedersen.

Pædagogmedhjælper og fast vikar:       Solveig Madsen

Pedel:                    Svend Gade

Derudover er der også ansat pædagogstuderende i 6 måneder og PAU-elever i 3 måneder.

Tavshedspligt

Personale og bestyrelse er underlagt reglerne om tavshedspligt.

Indmeldelse og udmeldelse

Sker ved henvendelse til Skive Kommunes pladsanvisning. 

Betaling

Betaling opkræves forud af Skive Kommune.

Endnu engang

velkommen til

Børnegården Durup

- verdens navle